Aishwarya Rai, Aur Pyaar Ho Gaya, 1997.

Aishwarya Rai, Aur Pyaar Ho Gaya, 1997.