Deepika Padukone, Om Shanti Om, 2007.

Deepika Padukone, Om Shanti Om, 2007.