Sidharth Malhotra, Ek Villain, 2014.

Sidharth Malhotra, Ek Villain, 2014.