Aishwarya Rai, Dhaai Akshar Prem Ke, 2001.

Aishwarya Rai, Dhaai Akshar Prem Ke, 2001.