Agar tum mujhe yun hi dekhti rahi…toh tumhe …

Agar tum mujhe yun hi dekhti rahi…toh tumhe mujhse pyar ho jayega.