dildaar: Kyun dekhe hai sapna… o chhore tu ky…

dildaar:

Kyun dekhe hai sapna… o chhore tu kyun dekhe, hai jhootha sapna.