sabyaasachi: Neeta Lulla Spring Summer ‘18 Ca…

sabyaasachi:

Neeta Lulla Spring Summer ‘18 Campaign
Photography: Taras Taraporvala
Models: Divya Jadhav, Archana Akil Kumar, Meenakshi Rathore, Isha Dhillon & Kanishtha Dhankhar