Aishwarya Rai, Aur Pyar Ho Gaya, 1997.

Aishwarya Rai, Aur Pyar Ho Gaya, 1997.